• https://www.facebook.com/Pursaklar-A%C4%9Fiz-Ve-Di%C5%9F-Sa%C4%9Fli%C4%9Fi-Polikinli%C4%9Fi-246859265513492/

IMPLANT

Diş Hekimliğinde İmplantoloji - Diş Ekme
İmplantoloji bir ya da birden çok diş eksikliği bulunan hastalarda çene  kemiğine yapay diş kökleri (titanyum, seramik vs) yerleştirilerek bu kökler  üzerine diş protezi yapabilmeyi  amaçlayan bilim daldır.  Ağızda hiç dişi olmayan  hastalarda da implantlardan destek alınarak protezlerini daha rahat kullanmaları  sağlanabilir.

 

İmplantlar kron, köprü veya hareketli diş protezleri uygulanarak yapılan  klasik tedavilerde karşılaşılan birçok problemi ortadan kaldırmaktadır. Örneğin  tek diş eksikliğini gidermek için yapılan klasik köprü  yönteminde boşluğun  her  iki  yanındaki sağlam dişlerin kesilmesi gerekmektedir. Bu da ilerleyen yıllarda  kesilen dişlerin kaybına kadar gidebilen pek çok problemi de beraberinde  getirebilmektedir. Oysa bu boşluğun implantla doldurulması çok daha estetik ve  sağlıklı sonuçlar ortaya çıkarır ve sağlıklı dişiniz  zarar görmemiş olur. Ancak komşu dişlerin  büyük ve eski restorasyonlarını yenilemek gereken durumlarda kuron köprü protezi tercih  edilebilir.  Bu konuda doktorunuzdan  detaylı bilgi alınız.
 

İmplant  tedavileri hiçbir dişi olmayan  ve total protez kullanmakta olan hastalarımız içinde son derece yüksek konfor sunmaktadır.  Vakanın durumuna göre alt ve üst çenelere 6 ya da 8 adet implant uygulaması ile  tamamen sabit protezler yapılarak kişilerin yaşam kalitesi çok  yükseltilmektedir. Sadece iki adet implant ile  çok daha stabil total protezler yapılabildiği gibi implant sayısı artırılarak  tamamen sabit, son derece estetik, özgüveni artırıcı protezler  yapılabilmektedir.
       
Bugün  artık implantların ömür boyu hizmet edeceği kabul görmüştür. Bilimsel  çalışmalar günümüzde implant başarısının %98'lerde olduğunu göstermektedir.

Operasyon öncesi bir dakikada elde edilen bilgisayarlı tomografik röntgen  ya da standart röntgen görüntüleri üzerinde  özel programlar ile kişiye en uygun implant ve protez tasarımı yapılmakta ve bu  sayede ulaşılacak restorasyon sonuçları önceden değerlendirilebilmektedir.

Bugün  itibari ile implantolojide en çok tartışılan konu implantların hemen diş  çekiminin yapıldığı gün uygulanması ya da implantın yerleştirildiği gün hemen  yüklenmesi ve estetik için yapılacak ileri uygulamalardır.
       
Uygun kalitede kemik varlığında hemen hemen hiç bir kesi yapmadan, dikiş  atmadan, implantlar yerleştirilebilmekte, aynı gün üzerine sabit protezler  takılabilmekte ve 2 ila 6 ay arası olan bekleme süresi ortadan kaldırılmaktadır.

Dental implantolojide vakalar zorluk derecelerine göre cerrahi ve protetik  yönden farklı olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak bakıldığında tüm  vakalar basit, ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılırlar. Cerrahi olarak,  herhangi bir kemik defekti olmayan ve anatomik oluşumların vakayı olumsuz yönde  etkilemediği ve özellikle arka diş grubunu ilgilendiren vakalar, basit olarak  değerlendirilebilir.
       
Protetik açıdan bakıldığında ise, tüm implantoloji vakaları diş eksikliklerinin  sayısına ve bölgesine bağlı olarak zorluk dereceleri belirlenir. Örneğin,  posterior tek diş eksikliği vakaları, basit olarak değerlendirilirken, anterior  tek diş eksikliği vakaları ileri ve karmaşık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu  noktadan bakıldığında, tüm ark implant üstü sabit restorasyonlar ile rehabilite  edilecek total dişsizlik vakaları implantolojinin en zor vakalarıdır.  Bu tip vakalarda klinisyenin bilgi ve  deneyimleri başarıda büyük rol oynamaktadır.

Diş implantlarının avantajları
       
1.Diş ya da köprü  yapmak için komşu dişlerin kesimine gerek yoktur.

2.Diş kaplamaları köprü ve protezlerde dişler kesildiği diş etleri zarar  gördüğü için  ortalama  5-8 yıl içinde  yenilenme  masraflardan da kaçınılmış olur.

3.Diş, diş eti ve çene kemiğine kalıcı zararlar oluşturulmadan orijinal dişlere  sahip olunmuş olunur.

4.Köprülere oranla implantlarda kök ve üst yapısı porselen olduğu için gerçek  diş gibi ağızda çiğneme fonksiyonu sağlarlar.

5.İleri yaşlarda tüm dişlerini kaybetmiş hastalar  takma dişlerini kullanmakta zorlanırlar. Aşırı  eriyen çene kemikleri bu protezlerin kullanımını zorlaştırır. Bu durumlarda alt  ve üst çenede uygun bölgelere yerleştirilen birden çok implanttan destek alan  protezler hastalar tarafından daha kolay kullanılır. Sosyal toplum içinde bu  hastalar protezleri hareket etmediği için konuşma, yemek yeme ve içme  fonksiyonlarını daha konforlu yaparak rahat ederler. Ayrıca hareket etmeyen bu  protezler hastanın psikolojisini de olumlu yönde etkilerler.

İmplant  Uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar
 

1.Diyabet, Kalp, Tansiyon, Eklem ve Böbrek hastalıkları, Damar sertliği ve  genel vücudu etkileyen bunun için daimi kullanılan sistemik Diş Hekimi  tarafından ilaçların doğru incelenmesi bir zorunluluktur.
       
2.Ağız bakım alışkanlığı olmayan diş eti hastalıkları çene kemiği erimeleri,  diş çürükleri bulunan kişilere öncelikle bu tedavilerin sağlanması ve sağlıklı  ağız ortamı oluştuğuna inanıldıktan sonra implant yapılmasına karar  verilmelidir.
       
3.İmplant için doğru kemik bölgesinin seçilmesi yapılacak implant bölgesindeki  damarlar ve sinirlerin doğru değerlendirilmesi çok önemlidir.
       
4.İmplantı desteklemeyecek ya da besleyemeyecek çene kemiği ve diş eti  dokularına gerekli  tedaviler  uygulanmadan implant uygulamasından kaçınılmalıdır.
       
5.İmplanttın doğru yerleştirileceği çene kemiği bölgeleri Panaromik, MR, CT ya da  üç boyutlu görüntüleme  teknikleri ile  sıkı bir şekilde değerlendirilerek en uygun bölge seçilmeli ve bu konuda  hastaya mutlaka bilgi verilerek onayı alınmalıdır.
       
6.Bulaşıcı hastalıklarda, kan ve idrar tahlillerindeki bazı değerler implant  yapılmasını engelleyebilir.

Eksik her diş için 'bir' implant gerekir mi?
Hayır. Eğer eksik diş sayısı '1'den fazla ise implant uygulanacak  bölgeye bağlı olarak tek bir implant 2 ya da 3 diş yerine hizmet verebilir.

     

İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise (osseointegre olmaz ise) ne olur?
Uygun implant ve yöntem kullanılması durumunda böyle bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır. Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Ancak, genellikle, 2'den fazla implant konulan vakalar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.

İmplant tedavisi pahalı mıdır? 
Ne yazık ki, evet. Aslında elde edilen sonuçla kıyaslandığında yapılan masrafın fazla olamadığı söylenebilse de ülkemiz insanının gelir düzeyine göre hatırı sayılır bir bütçe ayrılması gerekir. Kullanılan tüm malzemenin ithal olması ve sağlıklı implant üretimi için çok yüksek teknolojiye ihtiyaç duyulması tedavinin fiyatını belirlemektedir. Ancak kesin fiyat uzman hekimlerimizin sizi muayene edip, bu tedavi şekli ve istediğiniz protez tipine göre değişecektir. Implant yerleştirme işleminin karmaşıklığı hastanın ağız içi durumu ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. 350 hastaya implant yerleştirildikten sonra yapılan bir ankette, hastaların yaptıkları yatırımdan memnun kaldıkları ve gerekirse tekrar memnuniyetle yapacakları sonucu ortaya çıkmıştır.

İmplant tedavisi nerede ve nasıl yapılır?
Bu tip bir tedaviye başlamadan önce yeterli ve doğru bilgi almanız, her şeyden önce, kendi sağlığınız açısından gereklidir. Bu konuda, uzmanlarımız size gereken tüm rehberliği verebilecek bilgi birikimine sahiptir. Bunun dışında diş hekimliği fakülteleri de doğru bilgilendirilebileceğiniz kuruluşlardır.  Implant tedavisi, doğru seçilen vakalarda ve usulüne uygun yapıldığı taktirde, hastaların yaşam kalitesini arttıran ve yüz güldüren bir tedavi yöntemidir. Bu kadar başarılı bir tedavi yönteminden tüm dünya da olduğu gibi ülkemizdeki hastaların da yararlanması gerektiğine inandığımız için, implant tedavisi hakkında bilgi edinmek amacıyla yaptığınız başvurulardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implantları yerleştirecek, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir. Bu muayene sırasında sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir. Bu aşamada ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilecektir.

İmplant tedavisinde karşılaşılabilecek riskler nelerdir?
Ağız içi ya da diğer cerrahi işlemlerde karşılaşılabilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde enfeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönem sırasında sigara kullanmak enfeksiyon riskini arttırmaktadır.

İmplant tedavisi hangi vakalarda ne avantajlar sunar?
 
a) Alt çenedeki tüm dişlerini kaybetmiş ve protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler. Bu şikâyet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir. Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikâyetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.      
     
b) Üst çenedeki tüm dişlerini kaybetmiş ve protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.      
     
c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikâyeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.      
     
d) Tek bir dişini kaybetmiş hastalar: Klasik tedavi metotlarında tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda kalınmaktadır. Böyle durumlarda tek bir implant'ın yerleştirilerek komşu dişler kurtarıldığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkması sağlanır.

İmplant tedavisinin dezavantajları nelerdir? 

  • Klasik sistemlere göre biraz daha pahalı olması        
  • Doğru ve düzenli bir ağız bakımı gerektirmesidir.

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?  

  • Daha iyi estetik görünüm        
  • Daha iyi çiğneyebilme - Her istediğini yiyebilme        
  • Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat        
  • Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İmplant muayenesinde neler yapılır?
Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup  olmadığınızın ortaya çıkması için implant'ları yerleştirilir, üzerinin  protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman  hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir. Bu muayene esnasında sizden  genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınır ve gerekli görülürse birtakım  tahlilleri yaptırmanız istenebilir. Bu aşama da ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri  ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilir.

Bütün implantlar başarılı mı?
İmplant yerleştirme kararı alırken göz önünde bulundurulması gereken bir  çok faktör vardır.  Öncelikle hasta sağlıklı olmalı, hastanın iyileşme  gücü yerine olmalıdır.  Örneğin hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise  yarı-iyileşme komplikasyon yaratabilir.  Ayrıca hasta muayene edilmeli,  hastaya uygun implant ve implantı yerleştirme yöntemi özenle  seçilmelidir.  İmplantlar dişhekimi tarafından özenle yerleştirilip  bakılmasının yanı sıra hasta da özel ilgi göstermelidir.  Hasta implant  bakımını iyi yapmazsa komplikasyonlar ortaya çıkabilir.  Bunların yanı  sıra sigara içen ve fazla alkol kullanan hastalarda implantların başarısı  olumsuz etkilenmektedir.

İmplantların ömrü ne kadar?
İmplantların ağızda otuz yıl kadar sorunsuz kaldığı görülmüştür.    İmplantın ömrü birçok etkene bağlıdır.  Hastanın sağlığı ve implantların bakımı bunların ikisidir.  Gereken bakım yapıldığı takdirde implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler.  Ömürlerini etkileyen birçok etkeni ve sizin risklerinizi diş hekiminiz size açıklayabilir.

İmplant uygulama kararında kişinin yaşı etken faktör mü?
Hayır.  Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür.  70-80'lerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır.  Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur.
 

İmplantların vücut tarafından reddedilme ihtimali var mı? 
İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış, ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur.  Bu maddeler hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan maddelerdir.  Vücudun bunlara karşı antigen üretip kalp ve böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi mümkün değildir.
 

Kanser riski var mı? 
Tıbbi literatürde implantların kansere sebep olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.
 


 

İmplantlar kozmetik amaçlarla kullanılır mı?
İmplantlar genelde kozmetik nedenlerle kullanılmazlar.  İmplantların kullanılmasındaki amaç protez dişlere dayanak sağlamaktır.  Protez dişler kullanarak kozmetik düzeltmeler yapılabilir fakat böyle bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizi diş hekiminize belirtmelisiniz.
 

İmplantların başarısı garantili mi? 
Implant uygulama teknikleri son derece gelişmiş olmakla birlikte, çok ender durumlarda başarısız olabilmeltedir. Böyle durumlarda öncelikle problemin giderilmesine yönelik opersayonlarla işe başlanmalıdır. Size implantınızın bakımı hakkında gerekli bilgileri verebilir, gerektiğinde muayene edebiliriz.  Biz implantların başarılı olması için elimizden geleni yapacağız, fakat siz de aynı gayreti göstermek durumundasınız.
 

İmplant yerleştirilmesi ne kadar zaman alıyor?  
Bu süre, durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak işleme bağlıdır.  Bir tek ameliyat 10 dakika ile bir kaç saat arası sürebilir. Bütün bir tedavi bir ameliyatla da bitebilir, bir dizi ameliyat ve randevu da gerektirebilir.  Tam iyileşme 3-4 ay sürebilir.
 

Ne kadar süre  izin almalıyım?
Genelde ameliyat günü ve takiben bir iki gün dinlenme tavsiye ediyoruz.  Ameliyat yerinde şişme, ağrı ve morarma olabilir, şunu tekrar belirtmek gerekir ki, tedavi süresince hiç bir zaman dişsiz kalmayacaksınız. Çoğu durumda bütün bu işlemler için bir gün veya hafta sonu yeterli olabilmektedir.

Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret36067
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar3.53203.5461
Euro3.75533.7704
Hava Durumu
Anlık
Yarın
-1° 6° -7°
Saat